Sola kulturhus

Billetter: 51653460 — Resepsjon: 51653480

Sola kommune

Kommunen er med å stimulere til og legge til rette for allsidige kulturtilbud og tilstreber å favne alle aldersgrupper. Kultursektor inkluderer også idrett og fritid, sektoren utfører sentrale administrative og koordinerende tjenester for Sola sitt kulturliv, herunder institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Felles visjon for kultursektor i Sola kommune: Kultur for alle!

Kontaktinformasjon

Postadresse

Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Besøksadresse

Sola kommune
Rådhusv. 21
4050 Sola

Telefon/e-post

Sentralbord: 51 65 33 00
epost[a]sola.kommune.no

Åpningstider sentralbord

Hverdager: kl. 08.00-15.30

Fakta

Antall innbyggere pr 01.01.2016: 26 096
Areal: 69 km2
Antall husstander: cirka 8700
Org.nr. 948243113
Ordfører: Ole Ueland
Varaordfører: Jan Sigve Tjelta
Rådmann: Ingrid Nordbø

Sola sangen

Hvor havet på en solskinnsdag går brusende mot land,
der ligger Solagårdene med skumsprøyt om sin strand.
Du sagnomsuste Sola, ved gamle Hafersfjord,
jeg ser deg i en solgangsbris så feiende fra nord.
Det var da Erling Skjalgsson, en høvding av en mann,
som gav oss ry og ære utover Norges land.
Hvor før en blomsterslette av lyng og mose lå,
det spirer frem i solgangsbris små gyldne aker strå.
I trelldom slet så mange, til frihet vokste frem,
da diktet trellen sange og bygde seg et hjem.
De risset inn i rune, sin tanke og sin tro,
i kjærlighet de slet seg ut for evig her å bo.
Du sagnomsuste Sola ved gamle Hafrsfjord,
jeg ser deg i en solgangsbris, så feiende fra nord.
Vår arv fra Sagatiden, vi holder trofast ved,
og hegner om vårt akerland, i tro og kjærlighet.
Tekst: Ole Haga.

Se www.sola.kommune.no for mer informasjon om Sola kommune.

Nettsiden er levert av Mandarin Design

Avbryt