Sola kulturhus

Billetter: 51653460 — Resepsjon: 51653480

Heia verden!

Onsdag 14. mars og torsdag 15. mars

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Altfor ofte veier kortsiktige politiske og økonomiske gevinster tyngre enn langsiktige miljøhensyn. Vi møter Duva, en jente fra fremtiden, som sammen med sine venner fra verdensrommet reiser tilbake i tid og gjennom historiske tilbakeblikk forsøker å finne ut hvor det gikk galt? Hvorfor har menneskenes korte tid her på jorden blitt en trussel for hele planeten? Kan vi lede utviklingen i en annen retning? Kan vi bevare jordens skjønnhet også for de kommende generasjoner? 

Det er blitt en tradisjon for Røyneberg skole å lage en temaforestilling hvert 3 år. Dette er den 6. i rekken og som alltid er alle skolens elever med på scenen.

Arrangør: Røyneberg skole 

Når Pris Sal Lengde Servering Kjøp
Onsdag 14. mars kl. 18.00 Ordinær: 175,- Hovedsal Ca 1 time Kiosk Billett
Torsdag 15. mars kl. 18.00 Ordinær: 175,- Hovedsal Ca 1 time Kiosk Billett

Når

Onsdag 14. mars kl. 18.00

Pris

Ordinær: 175,-

Sal

Hovedsal

Lengde

Ca 1 time

Servering

Kiosk

Billett

Når

Torsdag 15. mars kl. 18.00

Pris

Ordinær: 175,-

Sal

Hovedsal

Lengde

Ca 1 time

Servering

Kiosk

Billett

Nettsiden er levert av Mandarin Design

Avbryt