Sola kulturhus

Billetter: 51653460 — Resepsjon: 51653480

Tilrettelagt fritid

1-Bilde 1.jpg

Tilrettelagt fritid er en egen seksjon i virksomhet fritid. I tilrettelagt fritid jobber vi for å tilrettelegge for at mennesker med bistandsbehov har fritidstilbud med mening.

Seksjon for tilrettelagt fritid består av:

  • Fritidskontakttjenesten
  • Fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming
  • Tilrettelagte fritidsgrupper
  • Seksjonen utsteder også ledsagerbevis

Sola kulturhus aksepterer ledsagerbevis. Én ledsager kan være gratis følge. Ledsagerbevis må forevises ved adgang til arrangementet. Disse billettene kan kun hentes på Sola kulturhus.

Fritidskontakttjenesten

Tilrettelagt fritid leter alltid etter flinke fritidskontakter.
Kontakt: 

Tone Kristin Larsen, fagleder barn og unge, tlf: 51 65 32 67 / 945 08 768. E-post: tone.kristin.larsen[a]sola.kommune.no. 

Petra Agnete Johansen, fritidskonsulent - voksne, tlf: 51 65 32 68. E-post: petra.agnete.johansen[a]sola.kommune.no.

Dagrun Sylten, fritidskonsulent - barn, E-post: dagrun.sylten@sola.kommune.no. 

Les mer om fritidskontatkttjenesten her.

Fritidstilbud for mennesker med utviklinghemming

Fredagsklubb

Fritidstilbud for ungdom med utviklingshemning. Holder til i FeelGood ungdomshus i Sola kulturhus. Passer for deg som er mellom 12 og 35 år. Klubben er en god anledning til å være sammen med andre på din alder og ha det kjekt sammen. Det blir disko, dans, kjøkken, hobby, spill, bingo og mye mer. Det er også salg av mat, brus og snop. På noen av fredagene er det utflukt, dette blir varslet på forhånd gjennom skriv som blir utlevert underveis.

Kafé med salg av mat, brus og snop.

Sted: FeelGood Ungdomshus i Sola kulturhus
Tidspunkt: 18.00 - 21.30 annenhver fredag (partallsuker).
Alder: 12 år og oppover
Medlemskap: 120,- pr. år
Inngangspris:
Medlemmer kr 5,-
Ikke medlemmer kr 15,-

VELKOMMEN!

Kontakt Tove Harveland for mer info eller ved eventuelle spørsmål. Tlf: 47 48 83 05. E-post: tove.harveland[a]sola.kommune.no.

Onsdagsklubb

Fritidstilbud til personer med utviklingshemning. Holder til i FeelGood ungdomshus i Sola kulturhus. Fra 12 år og oppover. På onsdagsklubben får du muligheten til å ha det kjekt med andre og delta på ulike aktiviteter.Tilbudet varierer med alt fra disko, dans, hobby, spill, kjøkken m.m. Noen dager er det også utflukter, dette blir i så fall varslet på forhånd gjennom skriv som blir utlevert underveis.

Sted: FeelGood Ungdomshus i Sola kulturhus
Tidspunkt: Onsdager kl. 18.00- 20.30
Alder: 12 år og oppover
Medlemskap: kr 260,- pr. år
Inngangspris:
Medlemmer kr 5,-
Ikke medlemmer kr 15,-

VELKOMMEN!

Kontakt Tove Harveland for mer info eller ved eventuelle spørsmål. Tlf: 47 48 83 05. E-post: tove.harveland[a]sola.kommune.no.

Nettsiden er levert av Mandarin Design

Avbryt