Sola kulturhus

Billetter: 51653460 — Resepsjon: 51653480

Fritid

Innbyggerne i Sola skal ha et mangfold av fritidstilbud. Lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere. Hovedmålgruppen er barn og unge. Tjenesten skal også bidra til at personer med behov for tilrettelegging skal få fritidstilbud med mening.

Virksomhet fritid sin visjon: "Best til å bli bedre - Sammen skaper vi gode, viktige og synlige møteplasser"


Tilrettelagt Fritid

Tilrettelagt fritid er en egen seksjon i virksomhet fritid. I tilrettelagt fritid jobber vi for å tilrettelegge for at mennesker med bistandsbehov har fritidstilbud med mening.

Seksjon for tilrettelagt fritid består av:

  • Fritidskontakttjenesten
  • Fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming
  • Tilrettelagte fritidsgrupper
  • Seksjonen utsteder også ledsagerbevis

FeelGood Ungdomshus

FeelGood ungdomshus har base i tidligere Sola Fritidsklubb på Sola kulturhus, men deler av aktiviteten vil også finne sted i fritidslokalene i Tananger og på Dysjaland. Ungdomshuset skal gi gode vilkår og trygge rammer for ungdom som ønsker å drive selvdrevne grupper med kultur- og fritidsformål. Kommer du som ny på huset blir du godt tatt imot av en ungdomsvert som vil vise deg huset og hva det har å by på.

Fritidsveiledere

Det finnes noe for alle!

Fritidsveilederne i Sola har ansvaret for å veilede barn og unge til en meningsfull fritid med kjekke aktiviteter.De hjelper deg med å finne en aktivitet hvor du kan være del av et sosialt vennskaps-byggende og trygt miljø. 

Årlige arrangement

Sola Dragefestival

I mer enn 26 år er Dragefesten i Sola arrangert i samarbeid mellom Sola drageklubb, idrettslaget Havdur, FAU Dysjaland skule og Sola kommune. Hvert år samles mellom 3000 og 5000 mennesker, store og små, til regionens største familiearrangement basert på egenaktivitet.

UKM - Ungdommens kulturmønstring

UKM (Ungdommens kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. 

Alle er velkomne, enten de sampler på beats & loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC. 

Kontakt Trine Gulsrud for mer info eller ved eventuelle spørsmål. E-post: trine.gulsrud[a]sola.kommune.no.Tlf: 90530143

Les mer om UKM Sola på deres Facebook-sider: https://www.facebook.com/SolaUKM.

Nettsiden er levert av Mandarin Design

Avbryt